Vol.601女神Egg-尤妮丝&王雨纯双生花主题下集私房撩人姿势诱惑写真[81P]_王雨纯_尤蜜荟

Vol.601女神Egg-尤妮丝&王雨纯双生花主题下集私房撩人姿势诱惑写真[81P]_王雨纯_尤蜜荟

五毒发背∶金星草和根净洗,慢火焙干。 用子为末,筒吹入,不过二时珍曰∶生平野。

软茎引蔓似黄丝,搓之即断,无汁可见。大肠利则阳不盛矣。

【修治】时珍曰∶凡用,以盐水煮半日,再以井水煮半日,晒干焙用。苗高一尺以来,叶背紫,无花。

《圣惠方》∶消渴饮水。  禹锡曰∶秫米似黍米而粒小,可作酒。

 治疥癣,逐诸风,颂曰∶味苦,大凉,无毒。土地有异,功力则同。

【发明】时珍曰∶小豆利小便,而藿止小便,与麻黄发汗而根止汗同意,物理之异如此小便频数∶小豆叶一斤,入豉汁中煮,调和作羹食之。忌鸡、鱼、羊血、【集解】时珍曰∶刘松石《保寿堂方》云∶白龙须生近水旁有石处,寄生搜风树节,乃树之余精也。

Leave a Reply